Site icon SCG International

บริการจัดหาสินค้าระบบโซลาร์เซลล์เสริมคุณภาพงานติดตั้งโซลาร์

ระบบโซลาร์เซลล์จากผู้จัดหาอุปกรณ์-solar-cell-ครบวงจร

ในยุคที่เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจ ไม่เว้นแม้แต่องค์กรเล็กหรือใหญ่ ทำให้มีการนำหลักพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานภายในองค์กรให้ส่งผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อมน้อยลง ก็คือการเลือกใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตจากระบบโซลาร์เซลล์

การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร?

 • ระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินการในระยะยาวขององค์กรได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในหมวดค่าไฟฟ้าและพลังงานของโรงงานผลิต รวมถึงภายในสำนักงานที่มีการใช้ไฟปริมาณมากในแต่ละวัน 

 • การเลือกใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังเป็นการตอกย้ำว่าเป็นองค์กรที่ไม่หยุดพัฒนา และคอยปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้องค์กรได้รับความน่าเชื่อถือในวงกว้าง

 • การติดตั้งโซลาร์เซลล์จะช่วยลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละองค์กรได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งโลกและองค์กร เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อลดภาระภาษีคาร์บอนที่ทางรัฐบาลไทยมีแผนจะเรียกเก็บในอนาค

ผู้รับเหมา EPC มีส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์กรไทยในปัจจุบัน

หนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการช่วยให้ทุก ๆ อุตสาหกรรมสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน คงจะต้องรวมกลุ่มผู้รับเหมา EPC (Engineering, Procurement & Construction) เอาไว้ด้วย เพราะนอกจากจะมีส่วนช่วยในการวางแผน จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างโครงสร้างของอาคารต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นผู้นำเสนอและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมในแต่ละองค์กร โดยจะคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นสำคัญ

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
ให้กับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

 • การเลือกสินค้าและอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ จะช่วยให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด โดยอาจเริ่มจากการให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีกี่แบบ หรือมีแผ่นโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์แบบใดบ้างที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละองค์กร

 • เลือกสินค้าและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพดี ทนทาน ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงมีนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ ก็จะช่วยลดปัญหาจากการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และทำให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 • การจัดหาอุปกรณ์ และทำการติดตั้งภายในระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่งมอบงานได้ตรงตามสัญญา จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมทั้งทำให้แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้

 • การมอบความสะดวกสบายให้กับองค์กรที่ใช้บริการ โดยให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งออกแบบและวางระบบโซลาร์เซลล์ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในที่เดียว เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว
 • มอบโซลูชันการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านราคา และด้านคุณภาพของอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ ที่สามารถช่วยประหยัดงบประมาณ และสร้างประโยชน์ของการใช้งานสูงสุดให้กับลูกค้า

เลือกผู้รับเหมา EPC ที่มีเครือข่ายในการจัดหาอุปกรณ์และ
สินค้าโซลาร์เซลล์ที่ครบจบในที่เดียว

เพื่อที่ผู้รับเหมา EPC จะสามารถมอบบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างครบวงจร และน่าพึงพอใจ ผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการด้านการจัดหาสินค้าและการบริหารซัพพลายเชนที่มีศักยภาพ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับลูกค้าองค์กรได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด โดยผู้รับเหมา EPC จะต้องเลือกผู้ให้บริการที่มีการจัดการซัพพลายเชนที่ครบจบในที่เดียว ตามลักษณะดังต่อไปนี้

 • มีสินค้าและอุปกรณ์หลากหลาย
  เลือกผู้ให้บริการที่สามารถจัดหาสินค้าอุปกรณ์ Solar Cell ที่ครบวงจร ทั้งแผ่นโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ โดยที่มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้หลากหลายสเปก เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน
 • มีเครือข่ายซัพพลายเออร์ในหลายประเทศ
  เลือกผู้ให้บริการที่เป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายเจ้า ในหลายภูมิภาค เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร และเพิ่มความสามารถในการจัดหาสินค้าให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดแม้ในช่วงเวลาที่สินค้าขาดแคลน หรือหายากในท้องตลาด

 • มีความเชี่ยวชาญด้านโซลาร์เซลล์
  เลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์หลายรูปแบบ สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและเทรนด์ของสินค้านั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถแนะนำ และเลือกรูปแบบการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้หลากหลาย เพื่อความปลอดภัย และตอบสนองกับความต้องการของแต่ละองค์กร

 • ได้ราคาสินค้าและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  เลือกผู้ให้บริการที่สามารถจัดหาอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้ในราคาส่ง หรือราคาที่คุ้มค่ากว่าในท้องตลาดเมื่อจัดซื้ออุปกรณ์เป็นจำนวนมาก

SCG International ผู้ช่วยจัดหาอุปกรณ์ Solar Cell ระดับ Global

หากกำลังมองหาผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ Solar Cell ได้แบบครบวงจรจากเครือข่ายผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นนำทั่วโลก เลือก SCG International ผู้นำด้านบริการซัพพลายเชนระหว่างประเทศแบบครบวงจร ที่ให้บริการตั้งแต่การจัดหาสินค้าไปจนถึงการช่วยหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการจัดหาสินค้าพลังงานมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยจัดหาสินค้าและอุปกรณ์โซลาร์ต่าง ๆ ตามความต้องการที่หลากหลาย ให้มั่นใจว่าธุรกิจติดตั้งโซล่าร์ของคุณจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด

Exit mobile version