Published On: กุมภาพันธ์ 21, 2023-

Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากไม่รีบปรับตัว นอกจากจะทำให้ธุรกิจล้าหลัง ก็จะแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดไม่ทัน ดังนั้นคนทำธุรกิจจึงต้องเน้น 3 เรื่องสำคัญ ขับเคลื่อนธุรกิจให้โตไว พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล ดังนี้

.

เพิ่มช่องทางเข้าหาลูกค้าด้วย Digital Platform

นอกจากจะนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจมากขึ้น การเป็นพาร์ทเนอร์กับ Digital Platform ที่น่าเชื่อถือก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี หากต้องการประหยัดเวลาและต้นทุนในการหาช่องทางเข้าถึงลูกค้าที่ใช่ Digital Platform ที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดที่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ Digital Platform นอกจากจะได้ฐานลูกค้าที่ใช่ บน แพลตฟอร์มยังมีการเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขและข้อมูลเชิงลึกเอาไว้ ให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อออกแบบและพัฒนาบริการให้ตรงใจลูกค้าได้มากที่สุด

สร้างความปลอดภัยในการซื้อขาย

การซื้อขายบน Digital Platform มีความสะดวก จัดการง่ายและปลอดภัย เพราะมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบสั่งซื้อหรือระบบชำระเงินที่หลากหลาย ดำเนินธุรกิจบน Digital Platform นอกจากจะทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ขายสามารถขายสินค้าและขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย

.

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 40 ปี พร้อมเครือข่ายต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก SCG International, a ‘Trusted International Supply Chain Partner พร้อมสร้างการเติบโตในเรื่องการบริหารซัพพลายเชนและขยายธุรกิจไปต่างประเทศให้กับคู่ธุรกิจ โดยมี BIG Thailand เป็น B2B E-Marketplace ที่เข้าใจลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม Automotive และ Agriculture เป็นอย่างดี จะช่วยให้คุณออกแบบบริการและทำการตลาด ที่จะทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

บทความที่เกี่ยวข้อง