𝐄𝐍𝐄𝐗 : ผู้ให้บริการเทคโนโลยี AI Deep learning ทำงานร่วมกับ Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศภายในอาคารได้เหนือกว่าระบบการควบคุมทั่วไป

-ลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 25%

-ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 20-40%

-สามารถเพิ่มความรู้สึกสบายให้กับผู้พักอาศัยมากขึ้นกว่า 60%

-ใช้เวลาติดตั้งเพียง 2-3 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ scginternational@scg.com

April 7, 2021 at 8:58 am | | No comment