โซลูชันด้านการจัดหา

โซลูชันด้านการจัดหา

        เอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล เป็นผู้ให้บริการแนวทางแก้ปัญหาครบวงจรทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดจีน ซึ่งตอนนี้เป็นประเทศมีชื่อเสียงมากในแง่ของแหล่งจัดหาสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเราก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2531 การดําเนินธุรกิจกับประเทศจีนนั้นมีความจําเป็นมากสําหรับธุรกิจ ซึ่งเราก็เป็นตัวช่วยให้คุณได้ เพราะเราทําให้ตัวเองเป็นผู้ให้บริการจัดหาสินค้าและบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management Services) อย่างครบวงจร รับประกันได้ว่าบริการที่ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ บวกกับความเป็นมืออาชีพของเรา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดความกังวลของคุณได้ตลอดทาง

7 คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากโซลูชันด้านการจัดหาและบริการ

Optimize Volumn

ได้รับสินค้าในเรทราคาที่ดีกว่า เนื่องจากมีการรวมซื้อสินค้าเป็นจํานวนมาก

More Diversification of Source

More Diversifica- tion of Source

สามารถซื้อสินค้าจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย

Supply Chain Management Cost

มีต้นทุนในการบริหารจัดการ Supply Chain ต่ำ ทั้งในเรื่องของการขนส่งสินค้าภายในประเทศ การจัดเก็บสินค้า และการขนส่งทางเรือ

Operational Expense

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบโรงงาน,ตรวจสอบสินค้า และการเดินทางที่ต่ำกว่าtraveling expense

CONSISTENCY

มีความสม่ำเสมอในการดําเนินงาน ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการขนส่งand delivery

INSIGHT

มีข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง

RISK MANAGEMENT

สามารถลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการ
พิธีศุลกากร และการจัดการด้านแลกเปลี่ยนเงินตรา (FX Management ) ที่อาจมีความผันผวน

โซลูชันด้านศุลกากร

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จะเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการนําเข้าและส่งออกที่ราบรื่นด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งสินค้าตรงเวลา ลดภาระและความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติการ โดยดําเนินการอย่างโปร่งใสตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและข้อบังคับล่าสุด

การยื่นประกาศการนําเข้าและส่งออก

หน้าที่และการจัดการภาษี

การเพิ่มเติม: การจัดการคลังสินค้า

โซลูชันด้านการตรวจสอบสินค้า

           เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะดําเนินการอย่างถูกต้อง เราจะทําการตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าโดยรวบรวมข้อมูลและดูว่าผู้ผลิตสินค้านั้นมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ โดยบริการนี้ตรวจสอบทั้งในระหว่างทางจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ เรายังดูแลขั้นตอนการบรรจุเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพจริงตามมาตรฐาน และไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

การบริการตรวจสอบสินค้า

  เราช่วยคุณได้

  หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโซลูชั่นของเรา สามารถติดต่อทีมของเราพร้อมดูแลและให้คําตอบกับคุณได้เลย

  Ms.Kanokporn Charoensuabsakul

  Sourcing / Inspection Team

  Ms.Kanokporn Charoensuabsakul

  Sourcing / Inspection Team