ทำไมโซลิตสเตตแบตเตอรี่จึงเป็นแบตเตอรี่แห่งอนาคต?
01 August 2021

วันที่: 1 สิงหาคม 2021 (ความยาว: 6 นาที) สรุป •Solid-State Battery มีความปลอดภัยสูงกว่ามากเนื่องจากโอกาสติดไฟต่ำ ความเสถียรภาพสูงกว่า และความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ Li-On Battery •สำหรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อขีดข้อจำกัดของแบตเตอรี่หายไป ทั้งในแง่ของน้ำหนัก ขนาด และประสิทธิภาพ เราจะได้เห็นอุปกรณ์ที่เล็กและเบามากขึ้น พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้น •สำหรับอุตสาหกรรม EV ระยะทาง 500 กิโลเมตรสำหรับการชาร์จในหนึ่งครั้ง และ 10…

อ่านเพิ่มเติม >

เมื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นข้อบังคับที่ทุกองค์กรต้องทำ
16 July 2021

วันที่: 16 กรกฎาคม 2021 (ความยาว: 5 นาที) สรุป •ปัจจุบันนักลงทุนไม่ได้มองเพียงผลกำไรหรือข้อมูลทางด้านตัวเลขเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ESG มากขึ้น เพราะพวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวและจะสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินได้ในอนาคต •ผู้บริโภคต้องการให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น •องค์กรชั้นนำเริ่มออกมากดดันให้องค์กรอื่นๆออกมาทำตามตนเองในเรื่องการนำองค์กรไปอยู่การพัฒนาที่ยั่งยืน •รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยมีบทบาทในด้านการออกกฎหมายข้อบังคับทั้งในแง่ของบทลงโทษและการสนับสนุน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต้องการความเปลี่ยนแปลง ทำไมผู้มีส่วนได้เสียถึงต้องการความเปลี่ยนแปลง? เหตุผลง่ายๆเลยก็คือเนื่องจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติขึ้นเรื่อยๆ และนั่นเป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อทุกธุรกิจในการบริการจัดการ supply chain ของพวกเขา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียหลักที่เราจะพูดถึงกันในบทความนี้ได้แก่ นักลงทุน ผู้บริโภค…

อ่านเพิ่มเติม >

3 เหตุผลทำไมบริษัทถึงล้มเหลวเรื่องความยั่งยืน (พร้อมวิธีแก้ไข)
06 July 2021

วันที่: 08 มิถุนายน 2021 (ความยาว: 6 นาที) สรุป 3 เหตุผลหลักที่บริษัทล้มเหลวเมื่อนำการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ในองค์กร 1).ผู้บริหารยังเข้าใจผิดในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังคิดว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการทำ CSR เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่มองในระยะยาวกว่ามาก จะต้องประสานแนวคิดของทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ไปอยู่ในการดำเนินกิจการขององค์กร 2).ขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจน และสอดคล้องระหว่างความยั่งยืนและกิจกรรมของธุรกิจ 3).องค์กรไม่สามารถจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ความยั่งยืนยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หลายๆองค์กร กำลังพบว่าตนเองได้รับแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น หลายบริษัทก็ประสบความสำเร็จแต่หลายบริษัทก็ล้มเหลวเช่นกัน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสาเหตุที่บริษัทต่างๆ…

อ่านเพิ่มเติม >

5 เหตุผลที่ทำไม “ความยั่งยืน” ควรเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในปี 2564
10 June 2021

วันที่: 03 มิถุนายน 2021 (ความยาว: 6 นาที) สรุป สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นบวกต่อองค์กรและเพิ่มความแข็งแกร่งของความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ผู้บริโภคต้องการให้แบรนด์ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งที่มาพร้อมกับการปรับใช้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน คือ ความโปร่งใส จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคที่ต้องการให้แบรนด์ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คนเก่งๆ ก็ต้องการเข้าทำงานในบริษัทแบบนั้นเช่นกัน ช่วยให้บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ “ความยั่งยืน” ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อีกต่อไป คุณอาจจะเคยได้ยินคำๆนี้จากการฟังการบรรยายหรือบังเอิญอ่านเจอจากที่ใดซักแห่ง แต่หากคุณยังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวเกินไปสำหรับคุณ นี่คือ 5 เหตุผลว่าทำไมคุณควรเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนตั้งแต่วันนี้ คำว่า “ความยั่งยืน” มีที่มาจากการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน…

อ่านเพิ่มเติม >