ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด

SCG International ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ MONGOLIAN – THAI Business Forum สร้างความแข็งแกร่งสู่พันธมิตรในระยะยาว
28 September 2022

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นำโดย คุณกิตติ พัฒนลีนะกุล China Business Director จากบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมเป็นตัวแทนในพิธีการลงนามความร่วมมือ MONGOLIAN – THAI Business Forum เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต การค้า และความสัมพันธ์ทางธุรกิจและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างมองโกเลีย-ไทย พร้อมกับคุณ Tselmuun…

อ่านเพิ่มเติม >

SCG International เผย 3 กลยุทธ์ ก้าวสู่ผู้นำพันธมิตรการค้าครบวงจรระดับโลก ปั้นโมเดลเจาะกลุ่มตลาด SAMEA พร้อมเปิดตัวโมเดลธุรกิจรุกฐานลูกค้า SMEs
28 September 2022

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565, บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) นำทีมโดยคุณอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ จัดงาน SCG International Press Conference 2022 ร่วมเผย 3 กลยุทธ์ก้าวสู่ผู้นำพันธมิตรการค้าครบวงจรระดับโลก เดินหน้าปั้นโมเดล The Dubai Hub เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ปูพรมเจาะกลุ่มตลาดเกิดใหม่ศักยภาพสูงอย่าง “SAMEA” (กลุ่มประเทศเอเชียใต้…

อ่านเพิ่มเติม >

SCG International ผนึกกำลังสานต่อความร่วมมือ คว้ารางวัล CSR DIW Continuous ประจำปี 2565
21 September 2022

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SCG International) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นำทีมโดย นายสมบูรณ์ รุ้งสีโชติ Stakeholder Management Department Manager คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2565 จากคุณวันชัย พนมชัย อธิการบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบที่ให้ความสำคัญ ตระหนักและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility –…

อ่านเพิ่มเติม >

SCG International จัดงาน EV EXPO 2022 มหกรรมแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทครั้งใหญ่ ร่วมมือพันธมิตรมุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่ Green Logistics
15 June 2022

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ภายใต้การนำของนายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ จัดงาน EV EXPO 2022 by SCG International งานมหกรรมจัดแสดงแสดงยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท พร้อมทั้งงานเสวนาในหัวข้อ “การแปลงรถกระบะเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า” (Convertible EV Pick Up) และ “การแปลงรถบรรทุกเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้า”…

อ่านเพิ่มเติม >

SCG International ผนึกกำลังเดินหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงาน CSR
13 June 2022

จากนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial Town) ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial works : CSR-DIW) ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตามศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิ่มผลผลิต สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจการค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่สร้างความสมดุลทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ “Thailand 4.0” Corporate…

อ่านเพิ่มเติม >

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จับมือ Abedin Equipment เพื่อขยายธุรกิจด้านเกษตรกรรมไปยังประเทศบังคลาเทศ
30 March 2022

วันที่ 25 มีนาคม 2565 บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (SCG International) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือ Abedin Equipment เพื่อขยายธุรกิจด้านเกษตรกรรมในประเทศบังกลาเทศ เดินหน้าบุกตลาดใหม่ด้วยนวัตกรรมเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ประเทศบังคลาเทศมีจำนวนประชากรสูงถึง 162 ล้านคน โดยประชากรกว่า 50% ทำการเกษตรและ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีการเติบโตของ…

อ่านเพิ่มเติม >

โหลดเพิ่มเติม