ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารล่าสุด

เอสซีจี ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
15 October 2021

8 ตุลาคม 2564- จากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ในประเทศไทยขณะนี้ อำเภอ นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งอาคารบ้านเรือน โรงเรียน และสถานประกอบการโดยรอบต่างได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน เอสซีจี จึงเริ่มภาระกิจช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชน โดยการมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน กว่า 300 หลังคาเรือน โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องผู้ประสบภัยได้ใช้ประโยชน์จในภาวการณ์ที่คับขันเช่นนี้ได้

อ่านเพิ่มเติม >

USTDA สนับสนุน เอสซีจี ศึกษายานยนต์พลังงานไฟฟ้า
30 September 2021

กรุงเทพมหานคร, 24 กันยายน 2564:  บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ลงนามร่วมกับสำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) เพื่อการศึกษาและพัฒนาแผนงานสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า นำร่องศึกษาการใช้งานสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) จะมอบทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เพื่อศึกษาและพัฒนาแผนงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รวมถึงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบการชาร์จยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย…

อ่านเพิ่มเติม >

CPAC ขานรับนโยบายใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ก้าวสู่ Green Construction
28 September 2021

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564, – กรุงเทพฯ  : CPAC ร่วมลงนาม (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรม นำร่องจากรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Fleet) จาก SCG INTERNATIONAL เข้ามาใช้ในการขนส่งคอนกรีต ช่วยลดมลพิษปลอดฝุ่น PM 2.5 โดยมีเป้าหมายใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมทุกประเภทในปี 2578 ควบคู่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วย Green Solution กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นายกอบชัย…

อ่านเพิ่มเติม >

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับคู่ธุรกิจและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
27 May 2021

นายวิศัลย์ อุเทนสุต,Industrial Supply and Sustainability Division Manager ได้นำคณะคู่ธุรกิจและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่โรงงานคัดขนาดถ่านหิน บ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงาน เพื่อยกมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและดำเนินการบริการจัดการธุรกิจให้มีความยั่งยืนและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนลได้มุ่งมั่นพัฒนาโรงงานคัดขนาดถ่านหิน บ่อโพง เป็นระบบปิด มีมาตรฐานในการกองเก็บสินค้าและจ่ายในคลัง (Warehouse) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม >

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัว EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ให้บริการครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Smart Clean Mobility”
19 April 2021

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle : BEV) บูรณาการบริการด้านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานกลุ่มองค์กรในทุกประเภท เปิดตัว EV Solution Platform โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร นายอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงปัญหาจากผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีส่วนเกิดจากการปล่อยมลพิษจากยานยนต์สู่ชั้นบรรยากาศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ผู้ประกอบการต่างสนใจเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่ยังมีความกังวลเรื่องความคุ้มค่า…

อ่านเพิ่มเติม >

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ผนึกกำลัง ALL Rent และอนุสรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำ น้ำยา Nano 9 ฉีดพ่น ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
26 January 2021

เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงาน ASEAN Business บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  ได้ร่วมมือกับ ALL Rent โซลูชัน และบริษัทอนุสรณ์ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด เข้าฉีดพ่นน้ำยา Nano 9 ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่และชุมชนปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19  ทั้งนี้น้ำยา nano9 เป็นนวัตกรรมของคนไทยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสามารถเคลือบผิววัสดุได้ถึง 14 วัน…

อ่านเพิ่มเติม >

โหลดเพิ่มเติม